Ervaringen met enkele nieuwe entstoffen tegen ‘actuele’ virusziekten bij duiven

Al enige jaren zijn er combivaccins op de markt tegen virusziekten als Paramyxo, Herpes, Adeno. Er worden ook Circovirus-vaccins aangeboden voor duiven en er is ook een nieuw Paratyfusvaccin.

Combivaccin RP

Het laatste nieuwe vaccin dat ook alweer een paar jaar op de markt is, is het combivaccin RP wat staat voor de twee virusziekten Rota en Paramyxo. Op verzoek nu van de IVPA , dat is de Internationale Associatie van Duivendierenartsen waar ik overigens ook lid van ben, wordt aan een aantal geselecteerde duivendierenartsen gevraagd om hun ervaringen met deze nieuwe entstoffen met hen te delen.
Inmiddels, geachte lezer, heeft u uit de media vernomen hoe dat een beetje in zijn werk gaat met het ontwikkelen en testen van vaccins tegen virussen, in casu het coronavirus COVID-19. Daarvan weten we nu dat we voor een aantal potentiële vaccins in de testfase zitten, zgn. fase-3, en daarin worden talloze vrijwilligers getest. Begin 2021 komen er vaccins tegen COVID-19 beschikbaar als je het nieuws aandachtig volgt. De hamvraag is natuurlijk: hoe effectief zijn die vaccins en hoe veilig zijn ze voor de ontvangers ervan.

Voor duivenvaccins gelden natuurlijk dezelfde vragen en dat is nou precies waarover ik het met u wil hebben. Chronologisch zal ik de diverse vaccins overlopen.

Paramyxo-vaccins

Ten eerste de vaccins tegen Paramyxo (PPMV-1, hetgeen betekent Pigeon Paramyxovirus type 1). Vanaf 1982, toen ik de ziekte Paramyxo voor het eerst zag in Nederland, moesten we ons redden met pluimveevaccins tegen NCD  (Newcastle disease oftewel Pseudo vogelpest, ook een Paramyxo type 1 virus). Dat waren witte inspuitbare vaccins, ‘gemaakt’ van het gedode virus op basis van minerale olie om het weefsel te beschadigen opdat de entstof beter zou aanslaan. In te spuiten onder de huid (subcutaan). Normaal gesproken wordt het vaccin in de nek ingespoten onder de huid met de naald naar achteren.

La Sota-vaccin

Ook was er een vaccin via het drinkwater, het zogenaamde La Sota-vaccin voor pluimvee, gemakkelijk toe te dienen, maar de werking was kort en de immuniteit was laag! Er werden hierbij in het bloed geen zogenaamde antilichamen aangetoond, met een mooi woord seroconversie.
Verondersteld wordt een lokale weefselimmuniteit, beter is het om dit vaccin te druppelen in ogen en neus, maar wij adviseren deze methode uitsluitend voor noodgevallen, dus uitbraken bij kweekduiven met kleine jonkies omdat de immuniteit te laag is en te kort aanhoudt. Van de duiven-PMV-vaccins zijn er de witte olie-adjuvans vaccins én de waterige vaccins op een andere basis dus! Die waterige vaccins geven nauwelijks entknobbeltjes, de olie-adjuvans vaccins in een paar procent van de geënte duiven die je alleen maar kunt voelen als je zeer geoefend bent! Qua werking ontlopen ze elkaar nauwelijks. Tot hier toe is dit een bekend verhaal.

Adeno-entstoffen

Dan werden er door collega’s Adeno-entstoffen voor kippen gebruikt met de gedachte en de hoop dat dit zou kunnen werken bij het ‘Adeno-coli syndroom’ bij jonge duiven, ook vaak kortweg genoemd Adeno (B) en Coli (NL). Dit vaccin voor de kippen is genaamd EDS-vaccin wat zoveel betekent als Egg Drop Syndrome, oftewel ‘minder eierenleg-syndroom’, veroorzaakt door een Adenovirus, maar van een heel ander type en daarom werkt dat bij duiven helemaal niet.

Circovirus-vaccins

Dan zijn er collega’s die Circovirus-vaccins promoten, maar hiervoor geldt naar mijn overtuiging dat ook die niet werken. Het gaat hier over een varkensvaccin en ook dat is weer een heel ander virus dan het Circovirus van duiven, en overigens hebben zoveel jonge duiven een probleemloze latente besmetting van Circovirussen (Bursa Fabricius), dat een duivenvaccin hiervoor apart ontwikkelen niet zinvol lijkt. Ik vermoed dat de nu op de markt circulerende Circovirus-vaccins gewoon afgevulde flacons zijn van het varkensvaccin.

PHA-vaccin

Vervolgens zijn er de laatste jaren combivaccins op de markt gekomen tegen Paramyxo én Herpes en of dat het nog niet was, heeft dezelfde firma (producent) er een 3-voudig combivaccin aan toegevoegd, genaamd Paramyxo, Herpes, Adeno kortweg PHA genaamd.

Nu heb ik al jarenlang vaccins getest op werkzaamheid en veiligheid en met betrekking tot Herpes en Adeno was dat geen feestje, de werkzaamheid was NIHIL, maar wat ik thans in 2020 meegemaakt heb met het PHA-vaccin is dramatisch. Ja, tegen P (Paramyxo) helpt het wel, maar tegen Adeno en Herpes helemaal niet, niets, nul, niente! Maar wat veel erger is, is dat een aantal duiven na deze inenting juist de dodelijke Herpes kregen. Ik werd hiermee geconfronteerd bij een aantal Belgische topliefhebbers waar tientallen jongen vanaf een week of zes doodgingen met de zeer klassieke. symptomen als gele velletjes in de bek en korstjes in de beide ogen en sterfte binnen 5 dagen. We lieten de diagnose ten overvloede nog bevestigen via de PCR-methode bij een top Labo in België. Nooit zag ik zoveel gevallen van deze Herpes als dit jaar!! Gemakshalve noem ik dit ziektebeeld (uitsluitend bij jonge duiven) Herpes 2.

1. Jonge duif met klassieke Herpes-symptomen (Herpes 2)

Ik sprak met mijn collega prof. Ab Osterhaus over het Herpesvirus in het algemeen en specifiek bij duiven. Hij zag een vaccin hiertegen evenmin zitten, mede omdat zoveel duiven gewoon probleemloos latent drager zijn van deze ziekte.

Salmonella-vaccin

In het voorjaar werden we ook geconfronteerd met de gevolgen van een Salmonella-vaccin op oliebasis (wit dus) uit Slowakije. Bij dit vaccin was het opmerkelijk hoeveel duiven entknobbels (granulomen) ontwikkelden vanaf 1 week na vaccinatie. Drie maanden na dato waren ze wel wat kleiner geworden, afgekapseld, maar nog duidelijk te voelen. Sommige van deze granulomen werden door het lichaam afgestoten na een paar maanden.
Wij hebben dit vaccin ook zelf getest op wat oudere proefduiven en vonden dezelfde entknobbels bij een hoog percentage geteste duiven (meer dan 50%).  Door druk op vitale zenuwen en bloedvaten in de nek vanwege deze granulomen zul je gemakkelijker duiven verliezen. Hoe meer je ent met witte olie-adjuvans vaccins, hoe meer kans op grote entreacties! Sommige duiven lijken er zelfs allergisch voor te zijn.

2. Oppervlakkige entknobbel ongeveer 2 weken na de inenting

3. Oppervlakkige entknobbel, ongeveer 2 maanden na de inenting, die door het lichaam afgestoten wordt. Overigens blijven de meeste entknobbels afgekapseld diep in de nek zitten.

Combivaccin RP (Rota/Paramyxo)

Tot slot enkele voorlopige praktijkervaringen met het nieuwste combivaccin genaamd RP (Rota/Paramyxo).
Volgens Duitse onderzoekers is het Rotavirus dé oorzaak van de “klassieke jonge duivenziekte”, beter bekend als ‘adeno-coli syndroom’ of internationaal Y.P.D.S. Young Pigeons Disease Syndrome.
Dat zou dan ook betekenen dat dit Rotavirus al meer dan 40 jaar in onze duivenpopulatie circuleert. We hebben dit syndroom over die periode van 40 jaar ook zien veranderen, bovendien is het meestal vlot te genezen met de juiste antibiotica, hetgeen in dat geval betekent dat de viruscomponent dan kennelijk niet zo belangrijk is!

Ik heb altijd het standpunt gehad dat het vooral een E.coli probleem is in geval van het klassieke “Adeno-coli syndroom”.  In de Duitse “Verbandsklinik” werd dit ziektebeeld aanvankelijk “Mooskrankheit” genoemd, hetgeen letterlijk mosziekte (dakgootziekte) betekent. Later noemden de collega’s in Duitsland dat een “Faktorenkrankheit”, dus een samenloop van een aantal verschillende factoren, o.a. Tricho, Hexamiten, Circovirussen, die tot een uitbraak zouden leiden.
Wij weten dat stress een belangrijke ‘trigger’ is van deze ziekte, dat hebben we de afgelopen 40 jaar wel geleerd!!

De laatste jaren kwamen er met name in Duitsland en België ernstiger ‘adenocoli’-gevallen voor met méér acute sterfte. Mijn goede vriend en collega Colin Walker heeft deze problemen voor het eerst beschreven in de provincie Victoria in Australië in 2016. Eerst vooral bij oude en later ook bij jonge duiven.
Ik werd in 2017 geconsulteerd door een aantal bezorgde duivenmelkers tijdens een live radio-uitzending via een soort ‘wereldomroep’ vanuit Australië om onze expertise met deze problematiek met hen te delen.

Testen RP-vaccin

Dit jaar (2020) hebben we een paar grote testen opgezet met honderden duiven op 4 grote hokken. Alle even nummers werden geënt met het RP-vaccin en de oneven nummers alleen met een waterig PMV-vaccin (zonder Rota component dus).
In een aantal gevallen kregen de tegen Rota geënte duiven toch Y.P.D.S. (er werd in het eerder genoemde labo in België toch Rota gevonden via de PCR-methode), maar over het algemeen waren de symptomen milder en er was minder sterfte. Meerdere collega’s melden ook dat zij dezelfde indruk hebben en dat is hoopgevend. Wél ben ik benieuwd of dit vermoeden is gebaseerd op een gedegen onderzoek met honderden duiven zoals wij dat gedaan hebben en volgend jaar zullen herhalen; of gebaseerd is op een indruk. Binnen een jaar zullen we meer data hebben over de resultaten van de RP-enting.

In ieder geval hoop ik dat de grote sterfte onder sierduiven tijdens de tentoonstellingen in het najaar in Duitsland voorkómen kan worden door deze duiven een paar weken vóór die tentoonstellingen in te enten. Ik ga mijn Duitse cliënten in ieder geval informeren over deze mogelijkheid en de resultaten zorgvuldig evalueren.

Samengevat zal het u duidelijk zijn dat mijn eigen entschema er als volgt uitziet:
– Jonge duiven op 5 à 6 weken enten tegen Paramyxo, bij voorkeur met een waterig vaccin, herhalen na ongeveer 6 weken met het combivaccin RP (Rota/PMV).
– Eventueel na ca. 1 maand herhalen met RP (de Rota is dan belangrijker dan de PVM component).
– Enten tegen pokken/difterie vanaf 10 weken.
Wij zullen dus niet enten tegen Herpes, Circo en Adeno!!!
Evenmin enten wij tegen Paratyfus, van deze enting heb ik nog nooit wonderen gezien! Sterker nog: er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek waarbij de werkzaamheid van de Paratyfus-enting werd aangetoond. Desalniettemin ben ik altijd op zoek naar goede (veilig en werkzaam) Paratyfus-entstoffen!
– Oude duiven: de jaarlijkse enting tegen PMV en Pokken/difterie.

Het moge duidelijk zijn, ik ben niet tegen enten, ik ben er zelfs een groot voorstander van, maar de vaccins moeten op zijn minst een beetje werken en geen ellendige nevenreacties veroorzaken!

BELGICA DE WEERD B.V. I Postbus 4607 I 4803 EP Breda I Nederland
T +31 76 560 02 22 I F +31 76 565 35 70 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com