Utajone (latent) infekcje u międzynarodowych populacji gołębi pocztowych

Interesujące jest uświadomienie sobie, że u naszych gołębi możemy wykryć wszelkiego rodzaju ukryte (tzw. latent infekcje)  infekcje wirusowe, bakteryjne i pierwotniacze. Oznacza to, że możemy wykazać wszystkie chorobotwórcze patogenny  i często ich przeciwciała (we krwi) bez zachorowania gołębi.

Herpes

Na przykład ponad 50% gołębi wydaje się być pozytywnych na przeciwciała (serologia) przeciwko wirusowi gołębi herpes typ I . Można zatem założyć, że ponad połowa populacji jest nosicielami tegoż wirusa.
Jednak przypadki kliniczne (przypadki chorobowe) zakażenia wirusem herpes typu I są rzadkie. Ci „nosiciele” (utajeni zainfekowani) mogą okresowo wydalać wirusa. Wydalanie odbywa się między innymi przez czynniki stresowe, takie jak parowanie gołębi, wysoka wilgotność, wysokie temperatury, tłoczne gołębniki (wysoki wektor infekcji) oraz oczywiście transport! Transport jest nie tylko czynnikiem stresującym, ale także ogromnym źródłem rozprzestrzeniania wszelkiego rodzaju zarazków.
Młode są już zarażone podczas karmienia, lecz również otrzymują tzw. ochronę rodzicielską (czyli przeciwciała które otrzymują poprzez skorupkę jajek oraz mleczka wola obojga rodziców).W rezultacie zwykle nie występują objawy kliniczne (objawy choroby). Prawdopodobnie pozostaną nosicielami na całe życie bez symptomów klincznych , więc nie ma problemu. Kliniczne zakażenia herpes wirusem występują głównie u młodych gołębi pochodzących od niezainfekowanych rodziców oraz w przypadku supresji immunologicznej (spowolnienia układu odpornościowego). Wszystko to, naukowo rzecz biorąc, przedstawia ciekawy obraz wartości szczepień przeciwko herpes typ I. Zgodnie z powyższym uzasadnieniem naukowym (Uniwersytet Merelbeke Ghent, Wydział Medycyny Weterynaryjnej), szczepienie przeciwko wirusowi herpes typ I, jeśli to by pomogło, faktycznie miałoby przeciwny skutek w praktyce!

Ornitozy

Również w przypadku Chlamydii, głównej przyczyny kompleksu ornitozy, występuje duży odsetek utajonych nosicieli. Prawie każdy gołębnik jest zarażony, a ponad połowa ptaków jest seropozytywna to znaczy w ich krwi występują przeciwciała wytwarzane przez organizm w odpowiedzi na zakażenie. Duża liczba gołębi staje się nosicielami i pozbawionymi objawów chorobowych zarażającymi osobnikami. . Również w tym przypadku, podobnie jak w przypadku herpes wirusa, do aktywacji wydalania patogenów  predysponują wszystkie stresowe czynniki takie jak m.in. zatłoczone gołębnik , klimat, indywidualna wrażliwość i  transport. Gołębniki przede wszystkim powinny najlepiej być wolne od przeciągów i przestronne. Idealna jest wentylacja z przodu, pasek siatki przeciwwiatrowej. Zawsze to zalecam, szczególnie w przypadkach, w których ornitoza jest powtarzającym się problemem.

Paratyfus

Również w przypadku Salmonelli ( Paratyfus)  znamy problem bezobjawowych, zakażających  nosicieli. Wiele gołębników  zostaje zarażonych bez wiedzy właściciela, a w okresie pierzenia jesienią nagle pojawiają się symptomy Salmonelli. Nadal trudnej do wyleczenia. Diagnozę można ustalić najlepiej klinicznie. Badanie odchodów  jest niewiarygodne również badanie krwi nic nie mówi.
Jeśli chodzi o szczepienia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Gandawie Merelbeke mówi: „Żadna pojedyncza szczepionka przeciwko Salmonelli nie może zapobiec (ponownemu) zakażeniu Salmonellą. Szczepienia mogą jednak zmniejszyć śmiertelność i wydalanie patogenów ”. Wydalanie ma ogromne znaczenie dla powstrzymania problemu w perspektywie długoterminowej.

Ten artykuł mógł stać się nieco naukowy, ale daje także czytelnikowi pojęcie o złożoności medycyny gołębiej. To jest praca specjalistyczna. I trzeba być w stanie właściwie zinterpretować demonstrację wszelkiego rodzaju czynników sprawczych u klinicznie zdrowych gołębi, a to wymaga niezbędnego doświadczenia.

BELGICA DE WEERD B.V. I Postbus 4607 I 4803 EP Breda I Nederland
T +31 76 560 02 22 I F +31 76 565 35 70 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com