Paratyfus

Informatie over de zeer belangrijke ziektebeelden bij paratyfus (Salmonella).

Symptomen kunnen o.a. zijn:
  • conditieverlies
  • vermageren
  • groene, slijmerige mest
  • kreupelheid of scheefvliegen
  • gezwollen vleugel-, pootgewricht
  • onbevruchte eieren
  • draaihalzen
  • blindheid aan één oog
  • sterfte

Parastop is een combinatiepreparaat dat werkt tegen Salmonella (paratyfus) en E.coli-infecties en de daarbij behorende specifieke darmaandoeningen.
De samenstelling van Parastop verhindert het ontstaan van resistentie zoveel mogelijk omdat het een combinatiepreparaat is.  Parastop wordt goed verdragen tijdens de rui en mag ook gegeven worden als de duiven met kleine jongen liggen.

Het is aan te raden om de duiven met verschijnselen en duiven die u verdenkt van paratyfus (Salmonella) apart te zetten en de hokken direct uit te branden c.q. te ontsmetten. Deze maatregelen zijn nodig om verdere besmetting te voorkomen.

De volgende middelen kunnen worden gebruikt in geval van paratyfus:

ParastopPara Tablets en Parasol.

De zieke duiven behandelt u de eerste 7 dagen van de kuur nog eens extra met Para Tablets. Na de kuur Belga Bion geven gedurende 2 dagen.