Problemen rondom de dopingreglementering

Duivensport na WOII

De tijd dat bepaalde ‘hokken’ wat later in het seizoen (augustus/september) de sterren van de hemel vlogen, ligt al weer vele jaren achter ons. Het begon, zoals zoveel in de duivensport begint, in België. Daar komen ook de beste duiven vandaan, logisch eigenlijk als je je realiseert dat de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog veel meer duiven in beslag namen in Nederland dan in België. In Nederland was nagenoeg geen duif meer over in 1945. In België zaten er nog wat ondergedoken en dat waren natuurlijk niet de slechtste. In het boek ‘Het Geheim der Kampioenen’, uitgegeven in 1945, geschreven door mijn vader Piet de Weerd, beschrijft hij hoe hij samen met Jef Oomens (voor mij ome Jef) naar België reed om goeie duiven naar Nederland te brengen teneinde de duivensport hier weer op te krikken. Deze missie werd opgedragen aan Dr. Bom de zgn. eerste duivenmelker van ons land, die in de zomer van 1944 een brief stuurde aan de combinatie Gebr. Oomens-De Weerd met de volgende tekst: “Ik hoop dat U de leiding zult nemen, bij den wederopbouw van wat vernietigd is.” Zo werd de duivensport in Nederland weer nieuw leven ingeblazen na 4 jaren oorlog onder impuls van de Gebr. Oomens en Piet de Weerd. Het ‘Geheim der Kampioenen’ was natuurlijk de selectie en daarin was mijn vader toen al een pionier!

Dopinglijst

De superuitslagen in België kwamen evenwel eind vorige eeuw (wat lijkt dat lang geleden) vanwege corticosteroïden. En die staan thans natuurlijk prominent op de dopinglijst. Over een periode van 35 jaar zijn de corticosteroïden – geproduceerd in de bijnierschors van mens en dier – naar mijn overtuiging de belangrijkste chemische stoffen die de prestatie van onze wedstrijdduiven beïnvloeden. En eigenlijk is dat niet eens een directe stimulering maar mijns inziens een verandering van het hormonale ‘huishouden’ van de behandelde duiven. Dat blijkt ook wel want via verduisteren en bijlichten bereik je ook een uitstel van de rui en daar gaat het juist over. Bij duiven die nog lang niet hormonaal met de rui ‘bezig’ zijn, hebben de geslachtshormonen een prominentere rol (motivatie) en derhalve vliegen ze sneller en vooral gerichter naar huis. Dit is een theorie die zich na vele jaren onderzoek bij mij heeft gevormd.

Corticosteroïden worden niet veel meer gebruikt, de pakkans is vrij groot en dopingzondaars worden snel gestraft. Langzaam maar zeker werd er ook naar andere stoffen gekeken en er werden een aantal groepen geformuleerd zoals:
1. Corticosteroïden
2. Anabole steroïden
3. Niet steroïdale ontstekingsremmers
4. Bèta-antagonisten
5. Diuretica oftewel ‘maskerende stoffen’, substanties die de dopingproducten sneller uitscheiden

Het merkwaardige en zelfs bizarre aan dit hele verhaal is dat het een soort kopie is van de humane en hippische dopingreglementering. Ik durf te stellen dat er bij duiven ongeveer niets bekend is van al die stofjes qua werkzaamheid, buiten de corticosteroïden. Een enkeling heeft er verstand van en er is nauwelijks onderzoek gaande! Het is ook eigenlijk niet te doen. De onderzoeken zijn onbetaalbaar, zeker als je nog allerlei drempelwaarden moet incalculeren die door ‘voedselverontreiniging’ kunnen optreden.Humaan is de dopingproblematiek een zooitje ondanks dat daar wel veel geld beschikbaar is en de meetbaarheid veel groter is. Je kunt natuurlijk van alles in een duif stoppen en dat later weer meten in ontlasting (urine), bloed of veren, maar de vraag zou moeten zijn: “Beïnvloedt dit de prestaties in positieve zin?” Dat is bij duiven bijna niet te meten, temeer daar ze ook nog een aantal (?) dagen in de mand zitten.

De Belgen hebben een zgn. Rode Lijst opgesteld bestaande uit de volgende groepen:

A. Lijst verboden producten

1. Corticosteroïden
2. Bronchodilatoren met inbegrip van B-agonisten
3. Anabole steroïden
4. Niet-steroïdale ontstekingsremmers
5. Narcotische analgetica
6. Analgetica
7. Middelen met een invloed op het zenuwstelsel met
inbegrip van cafeïne
8. Synthetische hormonen en groeibevorderaars

Hier zijn een paar honderd producten opgevoerd en die lijst wordt alleen maar langer. Opgesteld door een aantal dierenartsen die bijzondere interesse hebben in sportduiven maar meestal geen fulltime duivendierenartsen, zoals gezegd een kopie van de humane en hippische dopinglijsten en geen hond die weet óf, en zo ja, wát dat bij onze duiven zou kunnen doen!

Indien een bestanddeel ofwel van nature kan voorkomen bij duiven (lichaamseigen), ofwel kan worden aangetroffen ten gevolge van contaminatie van voeding, worden beslissingsgrenzen gehanteerd waarvan de waarden duidelijk hoger zijn dan de waarden die worden aangetroffen bij lichaamseigen bestanddelen of bij bestanddelen teweeggebracht door contaminatie van voeding. Derhalve worden desbetreffend enkel duidelijk verhoogde semi-kwantitatieve meetwaarden aanschouwd als de toediening van een verboden stof. Deze beslissingsgrenzen worden niet vrijgegeven om manipulatie en fraude op basis van deze gegevens te vermijden.

Belangrijk om te weten is dat bepaalde planten of schimmels in lagere of zelfs hogere concentraties substanties kunnen bevatten, die voorkomen op bovenstaande lijst. Hoewel slechts uitzonderlijke concentraties van deze substanties tot een positieve analyse leiden, is het in elk geval af te raden dergelijke planten en schimmels toe te dienen aan sportduiven. Elke liefhebber is en blijft verantwoordelijk voor de (extracten van) planten en schimmels die hij toedient aan zijn sportduiven. Hetzelfde geldt voor producten die deze planten of schimmels kunnen bevatten: de liefhebber (en alleen de liefhebber) is en blijft verantwoordelijk voor de producten die hij aan zijn duiven toedient.
De meeste van deze planten en schimmels zijn bovendien giftig en kunnen aldus een ernstig dierenwelzijn probleem opleveren.

B. Manipulatie

De producten die in staat zijn de endogene of exogene concentratie van substanties in urine, mest/veer te wijzigen met als doel de integriteit van het monster te wijzigen (o.a., maar niet limitatief, diuretica).
Al met al een uiterst lastig dossier met heel weinig wetenschappelijke know-how en gepaard gaande met enorme kosten van dure onderzoeken en kostbare moeilijke rechtszaken!

BELGICA DE WEERD B.V. I Postbus 4607 I 4803 EP Breda I Nederland
T +31 76 560 02 22 I F +31 76 565 35 70 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com