Piet de Weerd

Hij was bij leven al een legende en ook heden ten dage wordt zijn naam in duivenmiddens nog met groot respect uitgesproken. Alhoewel hij zelf nooit met duiven heeft gespeeld, was zijn gevoel voor duiven en dan met name de koppeling en selectie, ongekend. Met name zijn gevoel voor de spierkwaliteit van een duif, die hij onderzocht met de vingertoppen van zijn linkerhand, was fenomenaal. Een gave die hem maakte tot wereldburger, die al in de jaren ’60 en ‘70 van de vorige eeuw op uitnodiging de hele wereld over reisde, naar Mexico, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en het Verre Oosten. Een gave ook die hem veel dankbaarheid en eerbetoon opleverde, zoals het ereburgerschap van New Orleans en Lafayette.

.

Boeken

Door middel van zijn boeken deelde hij zijn kennis over en inzichten in de duivensport met een breed publiek en menig liefhebber heeft er zijn voordeel mee gedaan. Piet de Weerd schreef zijn boeken op geheel eigen wijze en in zijn boeken liet hij liefhebbers niet alleen op boeiende wijze kennis maken met de groten van de internationale duivensport, maar ook met zijn eigen visie op de sport.

Onderzoek

Zijn kwaliteiten op het gebied van de selectie van postduiven waren ook een aantal vooraanstaande wetenschappers op het gebied van biologie en zoölogie niet ontgaan, waardoor ze Piet de Weerd maar al te graag bij hun onderzoeken met postduiven betrokken. Prof. William Keeton van de vermaarde Amerikaanse Cornell University consulteerde hem voor zijn onderzoek naar het oriëntatievermogen van duiven. Prof. Jan Bonsma uit Pretoria, die later wereldberoemd werd door de ontwikkeling van het Bonsmara runderras, deed een beroep op Piet de Weerd voor zijn onderzoek naar erfelijkheid bij duiven. Ook met de professor in de genetica, Alfons Anker uit het Hongaarse Kaposvar, werkte Piet de Weerd nauw samen, evenals met de Duitse bioloog en duivenmelker dr. Arno Meyer.

Ras Aarden

De meest tot de verbeelding sprekende verwezenlijking van Piet de Weerd in de duivensport is waarschijnlijk zijn rol bij de totstandkoming van het Aardenras, dat tot op de dag van vandaag een toonaangevende rol in de internationale fondwereld speelt. Zonder overdrijven kunnen we Piet de Weerd bestempelen als architect van het Aardenras, door de duiven die hij bij zijn vele bezoeken aan Steenbergen voor Jan Aarden meebracht en die in kruising met duiven uit Steenbergen bijdroegen aan de successen op heel wat Nederlandse hokken, zoals Ligtenberg, Van der Par, Van Agtmaal, Van der Wegen, Cools, Vroegindeweij, Nipius en vele anderen. Piet de Weerd bezorgde Jan Aarden duiven van onder andere Oomens (Delbar- Deguffroy), Delbar (o.a. via Dusarduijn en Wagemaker), Stichelbaut, Meesters en Burgemeester Boels die aan de basis stonden van de Aardenduiven. De absolute stamduivin van Jan Aarden, de ‘Oomens duivin’, werd daarom ook vaak betiteld als de ‘Piet de Weerd duivin’.

Piet Lazeroms

Ook bij Piet Lazeroms uit Zegge speelde Piet de Weerd een belangrijke rol. Op advies van Piet de Weerd kocht Lazeroms hele hokken tegelijk op, die waren gebaseerd op de duiven van Jan Aarden.   

Op die manier redeneerde Lazeroms, had hij in ieder geval de goede en daardoor groeide hij uit tot een ware schatbewaarder van het Aardenras, waarvan veel liefhebbers zouden profiteren in hun zoektocht naar goede duiven, zoals Gebr. Van Zelderen, Jacobs, Van Peperstraten en De Heijde.

George Fabry

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland liet Piet de Weerd zijn sporen na. De aankoop van het ‘Wondervoske’ bij Van der Flaes voor de combinatie Oomens-Van Tuijn bleek een ware kwaliteitsimpuls. Bij George Fabry in Luik koppelde hij de ‘Franck’ met ringnummer BE44-306686 aan ‘Héroine’ met ringnummer BE47-1008650 en uit dit koppel werden de ‘Porthos’, de ‘Aramis’ en de ‘Favori’ geboren, drie duiven die Fabry wereldberoemd maakten. Bovendien speelt deze lijn ook nog een belangrijke rol bij de stamvorming van de Gebr. Janssen, Arendonk.

 

Raymund Hermes

Ook Raymund Hermes uit Duitsland heeft veel aan Piet de Weerd te danken. Niet alleen door de goede duiven die hij van Piet kocht, bovenal de ‘Piet’ (Meulemans), maar ook door hetgeen hij van Piet heeft geleerd over de duivensport, waardoor Piet de Weerd op tweeërlei manieren heeft bijgedragen aan de successen van Hermes. In Zuid-Afrika zorgde de door Piet de Weerd gekweekte ‘Stallion Jan Aarden’ voor enorm goede nakweek, waarover tot op de dag van vandaag vol ontzag wordt gesproken. De beroemde ‘Didi’-lijn van Van de Broucke-De Weerd is eveneens ontstaan uit jarenlange selectie, inteelt en kruising door Piet de Weerd. ‘Didi’ werd zelf in 1989 1e Nationaal Asduif Zware Fond België, hetgeen zijn nazaat ‘Kleine Didi’ hem bij Etienne Devos in 1997 nadeed en er bovenop ook nog de 1e Nationaal Dax won.