Piet de Weerd

home > het bedrijf > Piet de Weerd

Piet de Weerd


Piet de Weerd in Zuid Afrika in de jaren ’70.Over een periode van meer dan 60 jaar kreeg Piet de Weerd wereldwijde erkenning voor zijn wijze van selecteren en koppelen van de meest waardevolle en beste duiven in de hele wereld. Zijn naam is bekend tot in de verste uithoeken van onze globe en tal van serieuze en top liefhebbers lazen zijn boeken en artikelen welke werden geschreven op een geheel eigen wijze. Boeiend, leerzaam maar bovenal objectief en zonder vooroordelen liet hij de lezer kennismaken met de groten van de internationale duivensport en trachtte hij éénieder die maar wilde deelgenoot te maken van zijn visie omtrent de voorwaarden waaraan een goede postduif zou moeten voldoen.

Uitnodigingen vanuit de gehele wereld bereikten hem om tijdens persoonlijke bezoeken zijn kennis te delen met de internationale duivensport liefhebbers. Piet de Weerd reisde tientallen malen over de Atlantische Oceaan naar de Verenigde Staten, doch ook Zuid-Afrika en het verre Oosten werden meerdere malen bezocht waardoor deze, thans “eminence grise” van de Nederlandse duivensport, zich ontpopte als wereld’s beste specialist op het gebied van selectie en kweken.

Direct na afloop van de tweede wereldoorlog legde hij de basis van zijn onbetwiste meesterschap. Juist in die periode trachtte Jan Aarden een onverslaanbaar en ijzerstrek fondras op te bouwen en dat deze in zijn plannen slaagde was te danken aan Piet de Weerd. De onbetwiste stammoeder van het ras Aarden, de “Oomensdui-vin” (H45-907764) en door Jan Aarden ook wel de “Delbar duivin” genoemd, was een geschenk van Piet de Weerd aan Aarden tijdens één van zijn vele bezoeken die hij in die periode aan Steenbergen bracht. De “500” van Van Agtmaal stamt af van haar nestzuster de 45-907765, die Piet de Weerd cadeau gaf aan Suus van den Berg in Steenbergen.

Meerdere malen bracht hij één of meerdere duiven mee welke op zijn advies werden gekruist met het aanwezige materiaal op de hokken van Aarden. Wij mogen stellen dat Piet de Weerd kan worden gezien als de architect van het Aarden ras. Aankopen en koppelingen van topduiven welke de naam van De Weerd in de internationale duivensport op het hoogste plan brachten waren o.a.: de aankoop van het “Wondervoske” van Van der Flaes voor de combinatie Oomens-van Tuijn; de koppeling van de “Franck” (44-306686) aan “Heroine” (47-1008650) op het hok van George Fabry te Luik,waaruit werden geboren de “Porthos” en de “Favori”, twee duiven die de naam van Fabry wereldwijde bekendheid gaven.

Ook de aankoop van de “Piet” (Meulemans) die naar Raymund Hermes in Duitsland werd getransfereerd was een schot in de roos en in Zuid-Africa spreken de duivenliefhebbers tot op de dag van vandaag nog steeds vol ontzag over de ongelooflijk goede kweekresultaten van de “Stallion Jan Aarden”, een duif die door Piet de Weerd werd gekweekt. Ook de onnavolgbare wijze waarop Piet gebruik maakte van de zg.”Cauwenberg” duif, een vogel die nadien wereldberoemd werd, droeg bij aan het verdiende aureool van deze grootmeester in de duivensport.

“Eminence grise” en levende legende Piet de Weerd in zijn negentigste levensjaar, keurt de Perpignan King 1ste asduif 2002 van de internationale vluchten. Tevens beste asduif over de afgelopen 5 jaar op de internationale vluchten in Europa. Links Lei Kurvers met de Dax Gladiator, autowinnaar op nat. Dax. 2002. Deze doffer is ook beste fondduif van Nederland over de afgelopen 5 jaar op de nationale vluchten. Rechts Drs. de Weerd met de Sensation 1: hij won de 6e nat. Pau in 2002. Deze toppers zijn eigendom van combinatie Kurvers-de Weerd.Lei Kurvers met de Dax Gladiator, Piet de Weerd met Perpignan King, Drs. de Weerd met de Sensation 1

Producten

Bel ons: +31 (0)76 – 560 02 22