Wormen

Symptomen:
  • prestatievermindering
  • slechte spijsvertering
  • slechte mest
  • vermageren
  • vruchtbaarheidsstoornissen

BelgaWormac is het beste middel tegen haar- en spoelwormen (Capillaria spp. en Ascaridia spp.). De duiven kunnen tijdens de kuur normaal worden gevoerd.

Niet toedienen tijdens de rui en aan nestjongen.

Behandeling

BelgaWormac poeder: 10 g (2 maatschepjes à 5 g) op 1 liter water gedurende 2 dagen.

Niet over het voer toedienen.

BelgaWormac tabletten: 1 tablet per duif. Herhaal de behandeling na 2-3 weken. In geval van ernstige infectie is het aanbevolen om de duiven 2 achtereenvolgende dagen te behandelen met 1 tablet per dag.
In verband met herbesmetting is hygiëne op de hokken zeer belangrijk. Er moeten voorbehoedende maatregelen worden genomen om ziekteoverdracht te voorkomen. Zieke en verdachte duiven moeten onmiddellijk apart worden gezet en het hok moet worden gedesinfecteerd zoals hieronder staat vermeld.

Bij besmetting en na behandeling eventueel strooisel uit de hokken verwijderen, dan de hokken nat sprayen met water en daarna voorzichtig droogbranden.

Ei van een haarworm
Spoelworm