Trichomoniasis

Bij vele duiven zowel oude als jonge die niet regelmatig behandeld worden tegen ’t geel (trichomoniasis) zijn de verwekkers (trichomoniaden) latent aanwezig. Dit kan reeds in het nest bij papjongen voor grote problemen zorgen met vastzittende gele proppen achterin de keel. Bij volwassen duiven kan het in combinatie met ornithose-complex tot ernstige complicaties leiden.
Zelfs als de duiven een ‘natuurlijke’ immuniteit hebben tegen trichomoniase kan het in de herfst tot plotselinge grote uitbraken van deze ziekte komen, in sommige gevallen is zelfs sterfte het gevolg.

Bij volwassen duiven kan het de volgende problemen geven:

  • conditieverlies
  • slechte spijsvertering
  • slechte mest
  • kropslijmvliesontsteking
  • gele vastzittende proppen achterin de keel
  • complicaties bij ornithose

Behandeling

Ingeval van trichomoniase kunnen de volgende middelen worden ingezet:
B.S. Poeder, Belgaroni 15% en BelgaMagix tabletten.