Het jaar 2020

(geschreven d.d. 14 december 2020)

COVID-19

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Coronajaar. Coronavirussen zijn niets nieuws, we kenden ze al van verkoudheden en van de ademhalingsziekten SARS en MERS, maar dit keer hebben we te maken met een heel vervelende variant, nl. COVID-19. Niet héél besmettelijk en niet zo dodelijk vooral niet voor gezonde jongere mensen. De mortaliteit is sowieso gelukkig laag, ouderen met een zwakke gezondheid en met overgewicht vormen de grootste risicogroep. Herhaald intensief  contact met zieke dragers van het virus vormt de belangrijkste bron van de infectie.
Bepaalde bevolkingsgroepen worden ook harder getroffen dan andere. Er zijn misverstanden over definities: wat is een coronadode? Misverstanden over het aantal besmettingen: als je niemand test vind je 0 besmettingen en als je een miljoen mensen test vind je een bepaald percentage dat meer zegt dan het aantal besmettingen dat je hebt gevonden, kwestie van nuances. Gelukkig zijn er  diverse vaccins in aantocht, dat ging snel doordat er al wat ‘voorwerk’ was gedaan met de vorige coronabesmettingen en omdat er heel veel geld beschikbaar was en een aantal bureaucratische stappen konden worden versneld.

Als onze overheid, die niet uitblinkt in slagvaardigheid, nu snel dat vaccinatieprogramma op poten zet, kan het hele probleem in enkele maanden zijn opgelost. Dat zou al mogelijk moeten kunnen zijn in mei 2021, mede door het voorjaarsweer, want buiten is het virus veel kanslozer om ‘over te springen’ dan in afgesloten ruimten. Ik verwees daar al naar in februari 2020, zie mijn artikel  “Actualiteiten in de duivensport” d.d. 16 februari 2020 in Het Spoor!

Het virus gaat nooit meer weg, we moeten daar mee leren leven, maar met de juiste vaccinaties moet deze COVID-19 beter beheersbaar zijn dan de gewone griep (Influenza). En dan gaat in no time het normale leven weer zijn gangetje.

Dierenartsen

Dierenarts-specialisten werken vaak met grote populaties diersoorten zoals pluimvee, duiven, runderen, varkens en paarden. Zodoende hebben dierenartsen vaak meer kennis en ervaring met infectieziekten dan humane artsen. Het is niet toevallig dat topvirologen in Nederland en België dierenartsen zijn zoals prof. dr. Ab Osterhaus en zijn opvolger op de Erasmus Universiteit prof. dr. Marion Koopmans en in België prof. dr. Steven van Gucht.

COVID vs PMV

Als ik Covid met een virusziekte bij duiven zou moeten vergelijken, bijvoorbeeld met PMV,  zijn er reusachtige verschillen: de besmettelijkheid is bij PMV veel groter en de mortaliteit eveneens tot >75%. Ook de incubatietijd is bij PMV veel langer.
Ook bij onze duiven hebben we gelukkig uitstekende PMV vaccins beschikbaar. Deze Paramyxo is in 1981 in West-Europa gekomen en zal ook nooit meer verdwijnen. Als je je jonge duiven 2x inent en daarna elk jaar 1x krijg je nooit PMV. En als je duiven dan toch met Paramyxo in aanraking komen, krijgen ze een gratis boost, want zo werkt dat bij deze virusinfecties en dus ook bij mensen, exact hetzelfde verhaal. Een natuurlijke infectie doormaken is de beste ‘vaccinatie’ die je kunt krijgen in feite. Bij sommige ziekten hoef je dan nooit meer te vaccineren, bij andere ‘ziekten’ wel, bijvoorbeeld Influenza, omdat de immuniteit eenvoudig te kort werkt, c.q. te laag is en datzelfde geldt dus voor PMV. Bij Corona zal ook gelden dat je een jaarlijkse inenting moet krijgen om voldoende immuun te zijn.

Nieuwe regelgeving  in 2021

Laten we hopen dat we in 2021 op tijd met vliegen kunnen beginnen … , maar er loert een nieuw gevaar in de vorm van nieuwe, totaal onaangekondigde EU-regelgeving die, zoals de zaken er nu voor staan, verstrekkende en kwalijke gevolgen kan hebben voor onze prachtige hobby en sport!
De EU heeft in al haar ‘wijsheid’, ik zou eerder zeggen ‘onnozele regelzucht’, besloten dat o.a. duiven vanaf 21 april 2021 alleen de EU-binnengrenzen mogen passeren als ze 3 weken van tevoren, dus voor elk transport, steeds opnieuw gekeurd worden door een ambtsdierenarts etc. etc. Met andere woorden totaal onmogelijk en dramatisch voor de duivensport in West-Europa. Een hele industrie waarin tientallen miljoenen euro’s omgaan met één pennenstreek lamleggen, dat zal toch niet gebeuren.

Lobbyen

Op diverse niveaus internationaal is de duivensport aan het lobbyen om hier een stokje voor te steken! In Nederland via de WOWD met onze uitstekende voorman Leo van der Waart en in de diverse duivenlanden als België en Duitsland via hun kanalen naar de overheid. Als het dan toch problematisch blijft via de nationale overheden, dan zal de F.C.I. zo spoedig mogelijk op Europees niveau haar duit in het zakje doen! De F.C.I. voorzitter vroeg mij of ik beschikbaar was en natuurlijk ben ik paraat als het nodig is. Toen de president van het Internationaal Olympisch Comité (I.O.C.) mij een uitnodiging stuurde om de duiven op te laten bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Mexico in 1968, was ik er als de kippen (duiven) bij om naar Mexico te vliegen.
Die uitnodiging had ik natuurlijk te danken aan mijn vader Piet, bijgenaamd The Flying Dutchman, ook wel genaamd de “Paus van de duivensport”, die in de hele wereld supercontacten had en het lobbyen verstond als geen ander. Hij was ook jarenlang contactpersoon voor de belangrijkste buitenlandse gasten van de NPO omdat hij alle ‘groten’ kende. Ze hadden zijn enorme kennis van de selectie van duiven nodig om de top te bereiken in de duivensport.  Tijdens deze openingsceremonie stonden na binnenmarcheren alle atleten per land in colonnes opgesteld, zoals dat hoort, behalve de Nederlandse afvaardiging, die stonden schots en scheef door elkaar, ongedisciplineerd. Het is de Hollanders eigen en mede daardoor gaan de coronacijfers nu weer in de hoogte met alle ellendige maatregelen en gevolgen van dien. In China is het probleem nagenoeg opgelost, mede dankzij de strakke discipline en de zeer voortvarende aanpak: quarantaine, veel testen, aparte ziekenhuizen; ze zijn nu volop aan het vaccineren en zojuist hoorde ik dat het Chinese vaccin ook al in Marokko wordt toegediend.

Actuele problemen

Actuele problemen bij onze renpaarden van het luchtruim zijn nu vooral Paratyfus, ook bij geënte duiven, maar dat zal u niet verbazen als u mijn ideeën en artikelen daarover volgt. Ook Paramyxo zien we nog regelmatig en her en der wat Tricho, Cocci en wormen.
Adeno-Coli syndroom oftewel klassieke ‘young pigeon disease syndrome’ (Y.P.D.S.) zien we eigenlijk nooit in deze tijd. Dat het klassieke Y.P.D.S. uitsluitend veroorzaakt zou worden door Rota lijkt etiologisch (ontstaanswijze) en epidemiologisch (verspreidingswijze) te kort door de bocht. Daar waarsubstantiële snelle sterfte meespeelt, vonden we vaak wel Rota.

We blijven deze hele problematiek op de voet volgen en ook de werking van de Rotavaccins testen.

BELGICA DE WEERD B.V. I Postbus 4607 I 4803 EP Breda I Nederland
T +31 76 560 02 22 I F +31 76 565 35 70 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com